Prof.Dr. Atilla ÖZDEMİR

Prof.Dr. Atilla ÖZDEMİR

Genel Diş Hekimi ve Periodontoloji Uzmanı


ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora - GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
1987 - 1991 / Sağlık Bil.Enst./Dişhekimliği/Periodontoloji Tez Adı : Deneysel periodontal kemikiçi defektlerine uygulanan değişik greft materyallerinin periodontal doku iyileşmesine etkilerinin incelenmesi (1991) Tez Danışmanı : (Yalçın Işımer)

GÖREVLER

2001 - PROFESÖR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÖNETİLEN TEZLER - DOKTORA

2008 - ÖZCAN ERKAN,(2008). Periodontitisli hastalarda başlangıç ve cerrahi periodontal tedavinin tükürük 8-OHdG (8- hydroxy-deoxyguanosine) seviyesi değişimiyle ilişkisinin incelenmesi., GATA -> Sağlık Bilimleri Enstitüsü -> Periodontoloji Anabilim Dalı
2007 - BAL M. VEHBİ,(2007). Periodontitisi olan koroner arter hastalığına sahip bireylerde periodontal tedavinin etkisinin incelenmesi, GATA -> Sağlık Bilimleri Enstitüsü -> Periodontoloji Anabilim Dalı
2006 - ERDAL CENK,(2006). Periodontitisli hastalarda klinik parametreler,nitrik oksit (NO) ve sitokin profilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, GATA -> Sağlık Bilimleri Enstitüsü -> Periodontoloji Anabilim Dalı
2000 - ŞAHİN SERMET,(2000). Viral ajanların periodonsiyuma etkilerinin klinik ve mikrobiyolojik olarak incelenmesi, GATA -> Sağlık Bilimleri Enstitüsü -> Periodontoloji Anabilim Dalı
1999 - SAYGUN IŞIL,(1999). Östrojen seviyesinin subgingival flora ve periodonsiyum üzerine olan etkisinin klinik ve mikrobiyolojik olarak incelenmesi, GATA -> Sağlık Bilimleri Enstitüsü -> Periodontoloji Anabilim Dalı
1998 - AKÇA A. ERALP,(1998). Dişeti çekilmesi sonucu açığa çıkan köklerin kapatılmasında iki ayrı tekniğin karşılaştırmalı incelenmesi, GATA -> Sağlık Bilimleri Enstitüsü -> Diğer

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.Farklı irigasyon maddelerinin kök kanal dolgu patlarının apikal sızdırmazlığına etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ,
2.Gelişmekte olan fare dişlerinde proliferasyon ve apoptozis Bax Bel2 ve Ki 67 ile bir immünohistokimyasal çalışma, ARAŞTIRMA PROJESİ,
3.Lokal olarak uygulanan resveratrolun ratlarda uygulanan deneysel diş hareketi üzerine ankraj ve retantif etkilerinin değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ,
4.Değişik kompozisyon ve konsantrasyonlardaki sodyum hipoklorit solüsyonlarının farklı kök kanal dolgularının sızdırmazlığına etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ,
5.Farklı metal desteksiz porselenlerde değişen kor kalınlıklarının ve yaşlandırma işleminin renk değişimine ve dayanıklılığa etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ,
6.Süt ve daimi dişlerde kazein fosfopeptid ve flor içeren materyallerin çeşitli eroziv ortamlarda koruyuculuğunun atomik kuvvet mikroskobu ile invitro olarak değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ,
7.Cerrahi olmayan periodontal tedavinin lipid metabolizması ve anemi üzerine etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ,
8.Lokal paratiroid hormon uygulamasının diş hareketleri üzerine olan etkisinin deneysel olarak incelenmesi, BAP, , (ULUSAL)

İDARİ GÖREVLER

Yüksek Bilim Konseyi Üyesi GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009 - 2016
Anabilim Dalı Başkanı GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1996 - 2009

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1.ARAŞTIRMA ANKET DEĞERLENDİRME KURULU, Üye, 2014 2.TUK MÜFREDAT KOMİSYONU, Üye, 2011 3.YÜKSEK BİLİM KONSEYİ, Üye, 2009

ÖDÜLLER

1.BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK İKİNCİLİK , GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ , 2006
2.BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BİRİNCİLİK TAKDİR BELGESİ , GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ , 2005
3.YAYIN TEŞVİK 18.08.005/2408 , TÜBİTAK , 2005
4.YAYIN TEŞVİK 27.5.005/1589 , TÜBİTAK , 2005
5.YAYIN TEŞVİK 06.05.004/1008 , TÜBİTAK , 2004
6.YAYIN TEŞVİK 16.04.003/930 , TÜBİTAK , 2003
7.YAYIN TEŞVİK 2.10.003/2620 , TÜBİTAK , 2003
8.BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BİRİNCİLİK TAKDİR BELGESİ , GENELKURMAY BAŞKANLIĞI , 2003
9.YAYIN TEŞVİK10.07.002/1644 , TÜBİTAK , 2002
10.BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÜÇÜNCÜLÜK TAKDİR BELGESİ , GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ , 2001
11.yayın teşvik 19.04.1995 , TÜBİTAK , 1995

Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.BAL MEHMET VEHBİ,OLGUN ABDULLAH,ABASLI DİLEK,ÖZDEMİR ATİLLA,Kurşaklıoğlu Hürkan,Göktepe AS,Kurt İsmail (2015). The effect of nonsurgical periodontal treatment on serum and saliva chitotriosidase activities in nbsp patients with periodontitis and coronary artery nbsp disease. Therapeutics and Clinical Risk Management, 11(), 53-58. , Doi: 10.2147/TCRM.S76286 (Yayın No : 3121775)
2.DİLSİZ ALPARSLAN,ÇANAKÇI VAROL,ÖZDEMİR ATİLLA,KAYA YAVUZ (2009). Clinical evaluation of Nd YAG and 685 nm diode laser therapy for desensitization of teeth with gingival recession. Photomed Laser Surg (Yayın No : 3144920)
3.KUBAR AYHAN,SAYGUN NURİYE IŞIL,ÖZDEMİR ATİLLA,YAPAR MEHMET,SLOTS J (2005). Real time polymerase chain reaction quantification of human cytomegalovirus and Epstein Barr virus in periodontal pockets and the adjacent gingiva of periodontitis lesions. J Periodontal Res (Yayın No : 3144696)
4.SAYGUN NURİYE IŞIL,KUBAR AYHAN,ÖZDEMİR ATİLLA,SLOTS J (2005). Periodontitis lesions are a source of salivary cytomegalovirus and Epstein Barr virus. J Periodontal Res (Yayın No : 3144803)
5.KUBAR AYHAN,SAYGUN NURİYE IŞIL,YAPAR MEHMET,ÖZDEMİR ATİLLA,SLOTS J (2004). Real time PCR quantification of cytomegalovirus in aggressive periodontitis lesions using TaqMan technology. J Periodontal Res (Yayın No : 3144511)
6.SAYGUN NURİYE IŞIL,YAPAR MEHMET,ÖZDEMİR ATİLLA,KUBAR AYHAN,SLOTS J (2004). Human Cytomegalovirus and Epstein Barr virus type 1 in periodontal abscesses. Oral Microbiol İmmunol (Yayın No : 3144577)
7.SAYGUN NURİYE IŞIL,KUBAR AYHAN,ÖZDEMİR ATİLLA,YAPAR MEHMET,SLOTS J (2004). Herpesviral bacterial interrelationships in aggressive periodontitis. J Periodontal Res (Yayın No : 3144640)
8.DOĞAN ALTAN,ÖZDEMİR ATİLLA,KUBAR AYHAN,Oygür Tülin (2003). Healing of artificial fenestration defects by seeding of fibroblast like cell derived from regenerated periodontal ligament a dog A preliminary study. Tissue Eng. (Yayın No : 3144329)
9.Yapar Mehmet,SAYGUN NURİYE IŞIL,ÖZDEMİR ATİLLA,KUBAR AYHAN,ŞAHİN SERMET (2003). Prevalence of Human Herpesviruses in Patients with Aggressive Periodontitis. J Periodontol (Yayın No : 3144424)
10.SAYGUN NURİYE IŞIL,Şahin Sermet,ÖZDEMİR ATİLLA,KURTİŞ MAZLUM BÜLENT,Yapar Mehmet,KUBAR AYHAN,ÖZCAN GÖNEN (2002). Detection of human viruses in patients with chronic periodontitis and relationship between viruses and clinical parameters. Journal of Periodontology (Yayın No : 3144235)
11.DOĞAN ALTAN,ÖZDEMİR ATİLLA,KUBAR AYHAN,OYGÜR TÜLİN (2002). Assessment of periodontal healing by seeding of fibroblast like cells derived from regenerated periodontal ligament in artificial furcation defects in a dog A pilot study. Tissue Eng, 8(2), 273-282. , (Yayın No : 1678168)
12.Özdemir Atilla, Mas Refik, Şahin Sermet, Sağlamkaya U,Ateşkan Ü (2001). Detectionof Helicobacter pylori colonization in dental plaques and tongue scrapings of patients with chronic gastritis. Quintessence International (Yayın No : 1261688)
13.DOĞAN ALTAN,TUNCA YUSUF,ÖZDEMİR ATİLLA,ŞENGÜL ALİ,İMİRZALIOĞLU NEJAT (2001). The effects of folic acid application on IL 1 beta levels of human gingival fibroblasts stimulated by phenytoin and TNF in vitro A preliminary study. J. of Oral Science (Yayın No : 3174982)
14.ÜNSAL FATMA BERRİN,KURTİŞ MAZLUM BÜLENT,ÖZCAN GÖNEN,ÖZDEMİR ATİLLA,KARAGÖZ ERDAL (1997). An Investigation of Resorption and Tissue Reaction After Subcutaneous İmplantation of Collagen Based Membrane Materials in Rats. J.Marmara.University Dental Faculty (Yayın No : 3155374)
ÖZEN JÜLİDE,BEYDEMİR B,SERDAR MUHİTTİN ABDULKADİR,DALKIZ M,SAYGUN NURİYE IŞIL,ÖZDEMİR ATİLLA (2001). The effect of fixed restoration materials on the IL-1/beta content of gingival crevicular fluid.. T.J.of Med. Sciences (Kontrol No : 3820322)
ÖZDEMİR ATİLLA,SAYAL AHMET,AKÇA Eralp,AYDIN AHMET (1998). The Determination of Salivary Zinc level Following Delivery from Zinc Containing Toothpaste T J of Med Sciences 28 281 283 1998. T.J.of Med.Sciences, 28(), 281-283. (Kontrol No : 3254630)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1.Vaka Takdimi, ÖZDEMİR ATİLLA,GÜVEN POLAT GÜNSELİ,DİLSİZ ALPARSLAN,ŞENÇİMEN METİN (2008). Diagnosis and treatment of mandibular extraoral sinus of periodontal origin in a 9 year old boy A case report. J Indian Soc Pedod Prev Dent (Uluslararası) (Yayın No : 3175053)
2.Vaka Takdimi, ŞAHİN SERMET,SAYGUN NURİYE IŞIL,KAYA Y,ÖZDEMİR ATİLLA (2008). Treatment of complex dentoalveolar injury avulsion and loss of periodontal tissue a case report. Dental Traumatology (Uluslararası) (Yayın No : 3154866)
3.Vaka Takdimi, TÖZÜM TOLGA FİKRET,ŞENÇİMEN METİN,ORTAKOĞLU KERİM,ÖZDEMİR ATİLLA,AYDIN C,KELEŞ M (2006). Diagnosis and treatment of a large periapical implant lesion associated with adjacent natural tooth A case report. Oral Surg.,Oral Med.,Oral Pat.,Oral Rad.,and Endodon. (Uluslararası) (Yayın No : 3154702)
4.Vaka Takdimi, SAYGUN NURİYE IŞIL,ÖZDEMİR ATİLLA,GÜNHAN ÖMER,AYDINTUĞ YAVUZ SİNAN,KARSLIOĞLU Y (2003). Hereditary gingival fibromatosis and expression of Ki 67 antigen A case report. Journal of Periodontology (Uluslararası) (Yayın No : 3145865)
5.Vaka Takdimi, SAYGUN NURİYE IŞIL,ÖZDEMİR ATİLLA,SAFALI MÜKERREM (2001). Lateral periodontal cyst .. T.J.of Med.Sciences (Ulusal) (Yayın No : 3820363)
6.Vaka Takdimi, GÜNHAN ÖMER,Celasun Bülent,Perrini F,Covani U,Perrini N,ÖZDEMİR ATİLLA,Bostancı H,Finci R (1994). Generalized Gingival Enlargement due to Accumulation of Amyloid like Material. J.Oral.Pathol.Med (Uluslararası) (Yayın No : 3144092)

Üniversite Dışı Deneyim

1991 - 1992 Deniz Hst.Dişhekimi GENELKURMAY BAŞKANLIĞI , (Kamu)
1985 - 1987 DİŞTBP.SB VE SAĞ.BÖL.A.V. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI , Donanma dişhekimi , (Kamu)