Uzm.Dt.Zeynep ÇAKAR

Uzm.Dt.Zeynep ÇAKAR

Ortodonti Uzmanı


Eğitim Bilgileri

2007-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’nda (DUS) Türkiye 3.olarak Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır.
2013-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.
“Maksiller Retrognati veya Maksiller Retrognati ve Mandibular Prognatiye bağlı İskeletsel Sınıf III Anomali Tedavisinde Alt-Ramec Protokolü Sonrasında İskeletsel Ankraj Destekli Yüz Maskesi Uygulaması ile Ekspansiyon Aygıtından Yüz Maskesi Uygulamasının Dentofasiyal Yapılara Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” isimli tez çalışmasını yaparak Ortodonti Uzmanı ünvanını almıştır.

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar ve Görevler

Ankara Ortodonti Derneği
Türk Ortodonti Derneği
Dünya Ortodonti Federasyonu
Avrupa Ortodonti Derneği
Amerika Ortodonti Derneği

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Çakar Z, Erdem D, Treatment of Class III malocclusion with alternate rapid maxillary expansion and construction and skeletal anchorage: Case Report Annual Session of the American Association of Orthodontists. San Francisco, California, USA. 15-19 Mayıs, 2015.
Gökalp H, Çakar Z, Maksiller Retrognati ile Karakterize İskeletsel Sınıf III Anomalinin Üst Dudak Yastığı İlave Edilmiş K­Pendulum ile Tedavisi ­ Vaka Sunumu: Vaka Raporu 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. 2-4 Kasım, 2015.
Erdem D, Noor Kassim, Çakar Z, The Evaluation Of Nasal And Pharyngeal Airway Changes After Alt- RAMEC Protocol: 93rd Congress of European Orthodontic Society. Stockholm, İsveç. 11-16 Haziran, 2016.
Gökalp H, Erdem D, Çakar Z , Which one is more effıcient on maxilla: double hinged appliance with rate and rhythm by liou or mcnamara type appliance with modified rate and rhythm?: 93rd Congress of European Orthodontic Society. Stockholm, İsveç. 11-16 Haziran, 2016.
Gökalp H, Çakar Z , Eruption of a Palatally Impacted Canine with a Fish Rod Spring: A Case Report with a New Method: 94th Congress of European Orthodontic Society. Montreux, İsviçre. 5-10 Haziran, 2017.

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler ve Kurslar

Türk-Alman 2014 Bilim Yılı Bilimsel Etkinliği. Ankara, Türkiye. 29 Mayıs – 3 Haziran, 2014.
14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye. 25-29 Ekim, 2014.
The Importance of Multidiciplinary Treatment. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye. 29 Ekim, 2014.
Klinik Uygulamalar İçin Pratik İndirekt Bonding Tekniği: Pratik Uygulama. 14.
Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye. 25 Ekim, 2014.
115. Annual Session of the American Association of Orthodontists. San Francisco, California, USA. 15-19 Mayıs, 2015.
14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. 2-4 Kasım, 2015.
Ortognatik Cerrahi Sempozyum Sonrası Kursu- Mehmet Manisalı, Nazan Küçükkeleş. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. 2-4 Kasım, 2015.
Lingual Orthodontic Course- Easy Lingual- Vittorio Cacciafesta. İzmir, Türkiye. 2-3 Nisan, 2016.
93rd Congress of European Orthodontic Society. Stockholm, İsveç. 11-16 Haziran, 2016.
3M İncognito Sertifika Kursu. İstanbul, 26-27 Mayıs 2017 94th Congress of European Orthodontic Society. Montreux, İsviçre 5-10 Haziran 2017.